Klachtenregeling

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt.

Heeft u een klacht dan kunt u deze telefonisch, via mail, schriftelijk of via het contactformulier op deze website kenbaar maken.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.

Binnen 2 werkdagen ontvangt u van ons een reactie met een uitleg hoe het proces verder zal verlopen. Wanneer dit proces niet tot een oplossing leidt, dan nemen wij contact op met de gemeente voor overleg.

 

Contact form